دروغ

دروغ زاده ي اهريمن است

دروغ ناديده ي رنگ بشر است

دروغ کامرواي جان من است

من و تو را نمي گويم جملگي ما را گويم

دروغي که رامم مي کند

به اين و آن سيرابم مي کند

مي برد به جايي مرا

بهتر از هر جايي مرا

چه بي معنا مي شود اين شعر تنهايي من

چه بي مرگ مي شود اين دروغ بي باکي من

 

/ 0 نظر / 8 بازدید