ایران من چه شدی تو؟

تا به حال به این فکر افتاده بودید که مردم ایران فقط در این دوره از تاریخ همه چیز خود را فراموش کرده اند حتی در زمان حمله ی اسکندر و حمله ی اعراب و همچنین حمله ی چنگیز مغول مردم ایران آداب و سنن دیرینه ی خود را فراموش نکردند.                

/ 0 نظر / 73 بازدید