دل بی سقف

چه بادي مي وزد چه باراني مي بارد بر

آسمان خانه ي متروک تنهايي من

/ 1 نظر / 3 بازدید
شايان نجاتي

درود هنر نزد ايرانيان هست و بس.... از لطف شما من سپاسگزارم و باور نماييد که برای من بسی دلگرمی هست که پیام هموطنان و عزيزانی چون شما را می خوانم و اين مايه دلگرمی من است برای ادامه اين راه دراز... و شما هم بسيار عميق و زيبا می نويسيد و دوست دارم هميشه پيامها و راههمايی های شما را در وبم ببينم .....با آرزوی توفيق برای شما تا سلامی دیگر بدرود