سيصد

به نام خداي ايران زمين

 

قضاوت درفيلم توهين آميز 300 (سيصد) عليه ايران و ايراني

 

نمي دانم قضاوت چيست؟ يا كه ماندن در كنار جاده اي بي انتها و نظاره كردن بر زشت كاري ها يا كه هزار بار لعن فرستادن بر خود كه چرا يكبار هم در راهپيمايي هاي ايرانيان عليه غرب شركت نكردم.

آمريكا واژه ي قديمي اي نيست، خود آقايان آمريكايي هم اين را مي دانند. آمريكا مدعي برقراري صد درصد دموكراسي در كشور خود مي باشد با اين حال كه سالانه هزاران ميليارد دلار از طريق جنگ و كارشكني هاي سياسي و اقتصادي نصيب خود مي كند و چطور مي تواند خود را با اين همه آبروريزي در صحنه ي بين المللي خود را مدعي رهايي مردم از فقر و بدبختي و فساد بخواند؟

همانطور كه در چند روز اخير شاهد بوديم كه هاليوود بزرگترين كمپاني فيلم سازي در دنيا دست به اقدام توهين آميزي عليه ايران و ايراني زد، با چنان تاريخ ستُرگي همچون تاريخ ديرينه ي ما چه طور مي شود در برابر چنين فروپاشي فرهنگ و مليت ايران و ايراني از سوي غرب خاموش ماند؟

در برابر اين اقدام ناشايست هاليوود دو مسئله مطرح است كه هر دو را به طور خلاصه وار بيان مي كنم:

اين حركت هاليوود يا با نيت از پيش تعين شده از سوي مقامات آمريكايي بوده يا اينكه سازنده هاي اين فيلم اطلاعاتشان را از منبعي بي بنياد دريافت كرده اند كه اينچنين بي مروتي نشان داده اند در اين فيلم نسبت به ايرانيان.

اول مي پردازيم به مسئله ي اول و آن اين است كه بي هيچ شكي مي پنداريم كه اين حركت از سوي مقامات آمريكايي بوده . هدف آمريكايي ها از اين حركت بازهم به دو مسئله ي ديگر تقسيم مي شود:

1-     هدف اين بوده كه بخواهند مردم ايران را عليه رژيم جمهوري اسلامي ايران تحريك كنند.

2-هدف اين بوده كه فقط بخواهند مردم ايران را تحريك كنند كه بدانند مردم ايران تا چه حد به كشورشان علاقه مند هستند و از كشورشان چه چيز و چقدرمي دانند.

در مورد مسئله ي اول بايد گفت كه آمريكا بايد از اين استباط خود نسبت به ملت ايران خود داري كند و اگر اين باشد بايد با اتحاد بيشتر ما مردم ايران به دشمنانمان نشان دهيم كه كور خوانده اند و تيرشان به هدف نخورده.

در پرداختن به مسئله ي دوم جاي بحث زياد دارد؛ اگر حركت گستاخانه ي مسئولان و مقامات آمريكايي را چنين تصور كنيم حق با آمريكا بوده و بايد يك جايزه اي براي اين كار آمريكا تعيين كرد و اگر هم جايزه اي تعيين شد خودم با دستهاي خودم جايزه را بركف دستان آقاي بوش مي گذارم و دستانش را هم مي بوسم.

ما مردم ايران كشورمان را دوست داريم به كشورمان احترام مي گذاريم، ولي هيچ گاه نشده است كه يك ايراني از تاريخش چيز زيادي بداند، هستند افرادي كه در مورد تاريخشان و فرهنگ مملكتشان تحقيق مي كنند و به نتايجي هم مي رسند و بعضي ها مثل خود من بر تاريخ و فرهنگ خود رشك مي ورزند كه چرا تا به سني كه رسيده اند نتوانستند ايراني بزيند. با تمام عشقي كه به ايرانمان داريم بايد متأسفانه عرض كنم كه از ايرانمان خيلي دور هستيم همانطور كه يكايك ما ايراني ها با اين كه در كنار هم داريم زندگي مي كنيم از هم دور هستيم و چشم ديدن يكديگر را نداريم ، هميشه اين فكر را در سر مي پرورانيم كه روزي كه از خواب بلند مي شويم يكي مي خواهد سر ما كلاه بگذارد، يكي قصد تعرض به ما را دارد.

بله ما ايرانيان هر يك شده ايم با يك مليت جدا كه داريم در يك كشور زندگي مي كنيم. از هم بيگانه ايم ، با تاريخمان بيگانه ايم، با فرهنگ پاكيزه مان بيگانه ايم ، با باورها يي كه در بازوان جوانان و نابغه ها ي ايراني است بيگانه ايم. 

زماني كه مقامات ايراني دلشان به حال فرهنگ و تاريخشان نمي سوزد و با دستان خود تيشه بر ريشه ي مملكت مي زنند( فرو رفتن تنگ بلاغي به زيرآب با احداث سد سيوند) چطور مي شود انتظار داشت كه آمريكا دست به اين اقدام نزند. ما خودمان گزك را به دست آنها داده ايم ، خودمان فضا را طوري ساخته ايم كه آنها هر چه دلشان مي خواهد براي ما مي كنند، به فرهنگ و مليت و دين و تاريخمان توهين مي كنند و ...

ما هم بايد يك خود و  منشي از خود نشان مي داديم كه آقايون آمريكايي حق نداريد به مملكت ما تعرضي كنيد شما به چه حقي به مسئولان و مليت و ذهنيت ايرانيان توهين مي كنيد؟ هنوز هم راه برگشت هست. هنوز هم مي شود دهان آمريكايي ها را بست تا دچار اينگونه مشكلات از سوي غرب نشويم.

بيگانگي ما ايرانيان از تاريخ و فرهنگ گذشته ي خود باعث شد تا چنين اقدامي از سوي آمريكا را شاهد باشيم. بدون شك آمريكا با اين نمايش اين فيلم منتظر اتفاقي هست مثل يك شورش يك قيام، يااينكه ايرانيان را در صحنه ي بين المللي بد جلوه دهد. بايد خاطر نشان كرد كه آمريكا سخت در اشتباه است ما ايرانيان صبرمان زياد است ، ما هيچ وقت همچون غربي ها خوي ستيز و جنگ نداشته ايم و نداريم.

در برخورد با اين فيلم در دو روزي كه بر روي پرده ي سينما ها رفت شاهد سيل عظيمي از اعتراضات ايرانيان نسبت به اين فيلم بوديم كه اين خود نمونه يك نوع همبستگي ملي مي باشد و براي ما ايرانيان ارزشمند است.

اميدوارم با شناختي كه ايرانيان ازاين پس از مملكت و تاريخ و فرهنگ گذشته ي خود پيدا خواهند ديگر شاهد چنين اتهامات و توهين هايي از سوي جهان غرب نباشيم و هيچ گاه چنين گزكي به دشمنانمان ندهيم. و باز اميدوارم كه مقامات آمريكايي از اين اقدامات ناشايست و فرهنگ ستیزانه شان دست بردارند و ديگر حتي فكر مقابله با فرهنگ و ملت ايران را نكنند.

 

پاينده باد ايران،نابود باد اهريمنان دوران                                     

                                                                        

ايراني متعهد : آريانا آريارمن                       

 

        21/12/1385

/ 1 نظر / 4 بازدید
حاتمی

نظرات شما زيبا بود دوست عزيزم ولی تا زمانی که ما گامی برنداشتيم در جهت شناساندن اصالت ۷۰۰۰ساله خودمان چه انتظاری ميتوان از بيگانه داشت.به هر حال ميدانم که نتوانسته ای سخن دل را کاملا افشا کنی/به اميد روزگاری که بيان انديشه ها ازاد باشد