نبایدها را باید شست

نبایدها را باید شست

 

طقار حرف ها را شکسته اند

از احساس پلید 

برتابیده ام

و هریک چونان

که نه حرفی را ببایند راست

کلون ترک خورده را

برکنده اند

زود آمدم

و نه آمدنم که آمایش لحظه ایست

و نه هرگز که از فصلی تلخ

بودنم را خواهد رست

نمان تو هم در آواز نهان

آنجا که جهان چهره ی فرتوت 

خود راست پنهان

در حریم حرمت آنان

نبایدها را باید شست

/ 1 نظر / 27 بازدید
arash

سلام خوبی ؟ منم آپم بدو بیا ................ عکس های متحرک اتفاق جالب و خنده دار برای یک زوج درحال قدم زدن عاشقانه!! (عکس) سایت تفریحی و سرگرمی ‌ ‌‌