يار سرد

این دل من بیقراره

بی قرار یاره

یاری که نداره نام نشونی از من آواره

چه باید کنم من ِ بیچاره

یار بده به من کمی بهاره

این دل من بیمار

بیمار رخ یاره

یاری که نداره

با من یارای حرف شبانه

این دل من بیخوابه

بی خواب یار دیوانه

یاری که نداره

کاری با من پروانه

من سیب و او میوه ی بی دانه

من مریض و اوگردانه

این دل من بی تابه

یاری که نداره

قدری محبت و اشاره

به منی که دوست می دارمش عاشقانه

کمکی کنید یاران

    کنید مرا با او مهربانانه

/ 0 نظر / 3 بازدید