طناب سرنوشت

سر طناب سرنوشت به دست خود انسانهاست، اگر محکم بکشند ممکن است طناب پاره شود و  به عقب پرت شوند .اگر آرام بکشند ممکن است طناب شل شود و تکیه گاهی برای انسان نباشد.پس باید این طناب با احتیاط هر چه تمامتر گرفته و کشیده شود.

 

/ 0 نظر / 46 بازدید