ننگ نهان

دیوار سکوت

باید برچید تبسم را از راه دل

واژه ها ننگ نهان را

نشسته اند از دلاویز سخن

در گودی تار زمان

دیوار سکوت را از فراز زمین

به تازیانه ای بر خاک

می فروشیم

ما نگاهمان را محو و محدود می کنیم

شاید آن دورترها

دیوارها را بر چیده باشند

/ 0 نظر / 29 بازدید