یاد خدا

موقعی که نظم حاکم بر این هستی را درک کنید،پی می برید که همه چیز طبق اراده ی خداوند سامان دهی می شود،پس نگران نباش زیرا همه چیز حل می شود،فقط به یاد خدا باش و دل از غمبارگی ها بشوی.

/ 0 نظر / 28 بازدید