رفتن بی توشه

همیشه یک مناظره گر هست

آرام یا خشمگین نمی دانم

زیبایی و مهر را بی کران در او دیده ام

رخت بر بسته ام

کوله بارم آماده است

حیف

حیف از آن که

کفشهایم بند ندارند

افسوس تر از این که کفشهایم

کف ندارند

/ 0 نظر / 3 بازدید