نامبارک

مرگ زمین

به زخم جهان می نگرم

و آن دورتر چنگال زمان را 

پرتو عشق کم رنگ تر

و حتی اثبات آدم بودن

چه بی پروا

اسم خود را انسان

در سینه ی هم شکافته ایم

نگاه کن تگرگ تاریخ

چگونه پشت بر خون زمان ایستاده است

و اکنون داد در اقتضای خویش داریم

که سکه ها خون می خورند

نه آدمها کژاوه ی افتضاحشان

را همیشه به دوش کشیده اند

شاید

پایمان مبارک نبود

اما بی شک

زمین بی گناه بود

/ 2 نظر / 28 بازدید
آبی آسمونی (سمیرا )

سلام بر شما دوست عزیز خوبید ؟من هم این روز ها دلگیرم ..... آپم خوشحال میشم به من هم سر بزنید [گل]