بی انصاف

سعادت را بر آنم

که کنم دوستی با یارانم

بزرگی را برآنم

که کنم احیا اندیشه هایم

دلیری را بر آنم

که کنم آشتی با دوستهایم

چه بی باکم

که می کنم هردم گناه بر خدایم

/ 0 نظر / 3 بازدید