پدر یا پسر....؟

 

پدر

و جنگ در خاطره ای هنگفت

میان گلوی ذهنش را درید

پدر نام گرفت و پسرش

ناتمام در حنجره ی خشک خدایی اش

گیر کرد

و دم را در صبحانه ای تنها

به پسر بودن همیشگی اش خاتمه داد


/ 0 نظر / 33 بازدید