دردی خسته

دردی درونم خسته است

سوی کسی آواره است

بر هر دری بیچاره است

گفتن به هر کس دردانه است

دردی که بی درمان آمده است

کمتر ز خواران آمده است

خوشتر ز هجران آمده است

گویی فلان را سی باره است

کاری کن ای یارای من

باری ز غمدان آمده است

/ 0 نظر / 3 بازدید