فرارسیدن نوروز فرخنده باد.

بهاران فرخنده باد

فرا رسیدن نوروز این کهن یادگار زیبا،فصل نو شدن و آمدن بهار بر شما بهاردلان فرخ سرشت،ایرانیان غیور و سربلند فرخنده باد.

ما همه به امید زنده ایم پس امید داریم ما ایرانیان در این سال پیش رو در سایه سار پروردگار مهربان و رهنمون های مقام معظم رهبری و درایت و تدبیر ریاست محترم جمهور بتوانیم شاهد شکوفایی ایران زیبا در تمامی زمینه ها باشیم.

به امید ایرانی زیبا و ایرانیان سربلند و پیروز.


/ 0 نظر / 26 بازدید