دوستان خدا

دوستان خدا

چه بی هنگام در این تاریدگی ها

تار تار پوسیده ای را

کشانده اند به تفاخر

و چه ناگهان

بال سهمگین خاطرات

تنیده است سر به افلاک سخن

نگاه کن 

فرجام متروک زمین را

که از تنیدن آدمها 

فرو خورده است در آزادی اش

شایدم تنهایی اش

این سان هنوز

چه بی پروا

من و فانوسم

می گردیم قدم به قدم زمین را

تا بیابیم

دوستان خدا را

/ 1 نظر / 33 بازدید
حریم ریحانه

ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ بچه تر از حالا که بودیم میگفتن خدا نه میخوره... نه میپوشه...نه منزل داره... کمی بزرگتر که شدیم... دیدیم اتفاقا خدا ، هم خیلی میخوره!!! هم خوب می پوشه!!! هم منزل و مسکن هم داره!!! . . . میخـــوره ؛ غـــم بندگانـش را !!! مــی پوشــه ؛ گناهانشــون را !!! منـــزل و مسکــن داره ، در دل هــــای شکستــه !!! ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ ܓ✿ سلام واقعا وب قشنگی دارید ممنون از حضورتون